SKILLIN M&P

Měření & Průmyslová automatizace

Ve společnosti se začínají objevovat a skloňovat pojmy jako průmyslová automatizace, průmysl 4.0, IoT, chytrá města (smart cities), inteligentní budovy (smart buildings), produktivita výroby, konkurenceschopnost ve 21. století.

V návaznosti na zmíněné trendy se zakladatelé po mnoha letech praxe v daných odvětvích rozhodli spojit svoje schopnosti. Využítím těchto schopností a spojením pracovního týmu tvořeného absolventy technických vysokých škol s inovativním a současně kritickým myšlením, jsme schopni realizovat technické projekty našich zákazníků.
Nejmodernější technologie se inovují velmi rychle. Proto kladame důraz na neustálé vzdělávání našich zaměstnanců, včetně vzdělávání u našich partnerů. Snažíme se tímto být co nejdříve u technologických novinek, abychom pro Vás připravili to nejlepší řešení.

Těšíme se na spolupráci i s Vámi.